Eichmann lät då ta samtliga medlemmar av juderådet som gisslan i sitt högkvarter medan de 1 700 judarna kördes i lastbilar till Rákoscsaba, där de per tåg transporterades tillbaka till den österrikiska gränsen och vidare till Auschwitz.[23]. Den 5 februari 1946 rymde han ur lägret i Oberdachstetten och begav sig söderut till Prien. När Eichmann fick veta om Wislicenys vittnesmål, tog han kontakt med de högre SS-officerarna i lägret, avslöjade sin rätta identitet och bad dem att hjälpa honom att fly. Han sade sig dessutom vara mycket besviken över att han endast uppnått tjänstegraden Obersturmbannführer (motsvarande överstelöjtnant), men förklarade att hans formella position som sektionschef inom Reichssicherheitshauptamt inte medgav ytterligare befordran. [9], I september 1933 tilldelades Eichmann befälet för en liten motoriserad grupp män som vid den tysk-österrikiska gränsen tog hand om österrikiska nazister som hade tvingats i exil. She said she hadn't meant to offend me. So, whatever became of the descendants of the top Nazi command? ... (Klaus, * 1936 in Berlin, Horst Adolf, * 1940 in Wien, Dieter Helmut, * 1942 in Prag, und Ricardo Francisco, * 1955 in Buenos Aires). She hadn't realized I was in the class. Servatius lämnade omgående in en nådesansökan till Yitzhak Ben-Zvi, Israels president. My mother kept all the newspaper cuttings about him under the sofa. [39] Anklagelserna innehöll även mord på omkring en halv miljon ungerska judar, slavarbete, massteriliseringar och misshandel. [35] Under förhören, som varade i åtta månader, försvarade sig Eichmann med att han varit bunden vid sin ed till Adolf Hitler och därmed varit tvungen att lyda order, samt att han varit en obetydlig kugge i det byråkratiska maskineriet. [26], År 1948 utropades staten Israel och följande år bildades underrättelsetjänsten Mossad. Situationen för landets judar blev alltmer allvarlig efter det att den självständiga slovakiska republiken hade utropats år 1939. I went to see the deportation orders, black on white, that my father had signed. Då Eichmann inte kunde uppbåda tågtransporter för de 50 000 ungerska judarna tvingades de gå till Hegyeshalom vid gränsen mot Österrike. Adolf Eichmann föddes i Solingen år 1906 som son till Adolf Karl Eichmann (1878–1960) och Maria, född Schefferling (död 1916, 32 år gammal). [38], Rättegången mot Eichmann inleddes den 11 april 1961 och varade till den 15 december samma år. "I am bitter about the fact I had no father. Eichmann beslutade då att upplösa sin styrka och han och hans adjutant, Obersturmführer Rudolf Jänisch, begav sig till fots mot Tyskland. Han var ansvarig för deportationerna av miljontals judar från Europas alla hörn till förintelseläger som till exempel Auschwitz, Treblinka och Chełmno och besökte också dessa läger ett flertal gånger. "I knew my father was dead, but I didn't know how he had died. What was I supposed to do? ... Beckerle schlug den SS-Hauptsturmführer Dieter Wisliceny vor, der aber in der Slowakei unabkömmlich war. Bland annat inspekterade han uppförandet av förintelselägret i Bełżec, närvarade vid gasning av judar i Chełmno och bevittnade massarkebuseringar i Minsk. "Change my name?" Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 okt 2016 om 23:59. Åren 1925–1927 var han försäljare för företaget Oberösterreichische Elektrobau AG inom elektroteknikbranschen och från 1927 till 1933 handelsresande för Vacuum Oil Company, ett dotterbolag till Standard Oil. Senare samma år blev Eichmann medlem av SS och fick år 1933 anställning inom Allgemeine-SS i Salzburg. Han ställdes år 1961 inför rätta för folkmord och brott mot mänskligheten och dömdes till döden. Jag satte mig i bilen och åkte därifrån och sa ingenting mer. Adolf Hitler hade tänkt att kriget skulle kunna vinnas tämligen snabbt, men Tysklands invasion av Storbritannien, Operation Seelöwe, måste uppskjutas på obestämd tid då Luftwaffe inte lyckats med att slå ut Royal Air Force. He left behind four sons: Klaus Eichmann, Horst Adolf Eichmann, Dieter Helmut Eichmann and Ricardo Eichmann (who was born in Buenos Aires). När hon knackade på dörren möttes hon av Adolf Eichmann – som påstod sig vara Klaus farbror. En anledning till detta var att den österrikiske förbundskanslern Engelbert Dollfuss år 1933 hade förbjudit publicering av nazistiska tidningar och i lag förbjudit de paramilitära organisationerna att bära uniform. "I know now that pain comes from not knowing. Sonen gick dock endast fyra terminer innan han började arbeta inom ett gruvföretag. Han beskrev sitt första möte med Eichmann som att denne inte var någon "djävul med klumpfot och horn", utan en helt vanlig människa och initialt mer av ett "nervknippe". Jag kände något av Pilatus' tillfredsställelse, därför att jag kände mig helt fri från synd. [34], Förhören med Eichmann, som inleddes 29 maj 1960, leddes av poliskapten Avner Less. Tidigt på morgonen den 1 juni kremerades Eichmanns kropp och askan spreds därefter i internationellt vatten i Medelhavet. Jag dör i tron på Gud. [43] Den brittiske historikern David Cesarani hävdar dock att detta var en del i försvarets strategi. Länge leve Tyskland, länge leve Argentina, länge leve Österrike. [33] Följande dag tillkännagav Israels premiärminister David Ben-Gurion officiellt i Knesset att Eichmann hade gripits och förts till landet. Eichmann påstods även ha tagit aktiv del i att judar fördes till nyinrättade getton i öst, bland annat i Generalguvernementet. Theresienstadt öppnades i november 1941 och Eichmann sände en av sina medarbetare, Dieter Wisliceny, till Slovakien för att organisera deportationen av landets judar. With the intention to break free from the strict familial restrictions, a suicidal young woman sets up a marriage of convenience with a forty-year-old addict, an act that will lead to an outburst of envious love. “And it would have been better if [my mother] had talked to me. I don't. [31], Efter ytterligare spaningsarbeten fastslog företrädare för Mossad att mannen som bodde på Chacabucogatan verkligen var den eftersökte Eichmann. What was I supposed to do? Eichmann hemföll istället åt fatalism då han ansåg sig vara maktlös och utlämnad åt krafter han inte förmådde påverka själv.[48]. 12.33. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. En av Mossads huvudsakliga uppgifter var att spåra och gripa misstänkta krigsförbrytare. Hustru: Veronica ("Vera") Liebl (1909–1997; giftermål 21 mars 1935). [5] År 1921, när Eichmann gick sitt fjärde år på Kaiser-Franz-Josef-Staatsoberrealschule, tog Adolf Karl sin son ur denna skola och placerade honom i en yrkeshögskola för elektroteknik. Allt detta hade Eichmann genomfört i syfte att förinta det judiska folket.[39]. [11], I slutet av år 1937 företog Eichmann med sin överordnade Herbert Hagen en inspektionsresa till Brittiska Palestinamandatet för att sondera möjligheterna för en judisk massutvandring från Tyskland till Palestina. “People have asked if I feel anger toward [Aharoni]. Horthy fick emellertid av Budapests juderåd kännedom om detta, stoppade tåget vid gränsen och transporterade tillbaka judarna. I wanted to challenge her, but I saw her inner turmoil. På kvällen den 31 maj 1962 underrättades Eichmann om att hans ansökan hade avslagits och att dödsstraffet skulle gå i verkställighet vid midnatt. If I talk about Eichmann, my father, perhaps they will not be asked about Eichmann, their grandfather.". Eichmann, som representerade Gestapo, var protokollförare. I had dealt with it psychologically, but then you, the journalists came and brought back my father's ghost, and now I have to deal with it again. "Perhaps if [Adolf] Eichmann had been imprisoned for life, we could have used him to understand the mentality of the Nazis more, of how and why they committed the horrors," Ricardo commented. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. [17] Heydrich gav Eichmann fullmakt att genomföra Görings direktiv. When I asked my mother, she would say, 'Lass das' -- 'leave it.' I understood bits and pieces but not the whole picture. Adolf Otto Eichmann, född 19 mars 1906 i Solingen, död 1 juni 1962 i Ramle i Israel, var en tysk SS-officer. [37] Eichmann angav att tjänstenit och karriärism, inte i första hand antisemitism, hade föranlett hans gärningar under andra världskriget. Israels regering tillät då att Mossad genom en hemlig operation skulle få gripa Eichmann för att ta honom till Israel. Hans sista ord vid galgen var: Avrättningen ombesörjdes av den 23-årige Shalom Nagar. Dieter EE587765 107 BRIGGS Arthur S. X9021117 107 BRIGIDE Bruno X8095969 107 BRILL Robert ... Helmut Fritz XE066329 12 ALTMANN Rudolf XE095883 12 ALTRICHTER Anton XE144937 12 ALTSTADT Willi L. ... EICHMANN Adolf XE004471 181 EIMECKE Herbert HE013480 181 … Eichmann, som uppnådde tjänstegraden Obersturmbannführer (motsvarande överstelöjtnant inom armén) år 1941, var chef för Amt IV:B4 inom Reichssicherheitshauptamt, Nazitysklands säkerhetsministerium. I would creep under there and peek at them. Kroppen kremerad; askan strödd i Medelhavet, utanför israeliskt territorium. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2019 om 02:38. [20] Konferensen hölls istället den 20 januari 1942. According to a report in the Guardian newspaper from 2002, Klaus told Sylvia Hermann, a German refugee in Argentina whom he did not know was partly Jewish, that he regeretted the Nazis had not completed their extermination of the Jews. (One of the factors behind Israeli intelligence’s discovery of Adolf Eichmann in Argentine related to the fact that while he changed his name, he neglected to do the same for his wife and children). Den tillfångatagne fördes den 20 maj på ett El Al-plan från Argentina och efter en mellanlandning i Dakar anlände man tidigt på morgonen den 22 maj i Israel. [28] Även Lothar Hermann, en tysk-judisk advokat, som hade flytt från koncentrationslägret Dachau där Eichmann hade tjänstgjort i början av år 1934,[29] bidrog till att Eichmann avslöjades. En av hans första uppgifter var att inrätta ett getto i Theresienstadt, från vilket de tjeckiska judarna senare skulle deporteras till Auschwitz. Inom kort dök dock Klaus själv upp och kallade då Eichmann för "far". [8] En av Adolf Karl Eichmanns affärskolleger, advokaten Hugo Kaltenbrunner, kom att bli en nära vän till familjen Eichmann, och sonen Ernst Kaltenbrunner uppmanade Adolf Eichmann att inträda i NSDAP år 1932 efter att en tid ha varit ansluten till det österrikiska systerpartiet DNSAP, Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Wisliceny hade i februari 1945 träffat Eichmann och denne skall då ha sagt: ”Jag kommer att skratta när jag väl hamnar i graven på grund av känslan att jag har dödat fem miljoner judar. And I remember sitting outside on the step every evening thinking, when will my daddy come home?". Här var han knuten till avdelning II:112, som handhade judefrågor och frågor rörande sionistorganisationer. Hermann Göring gav den 31 juli 1941 Heydrich order att vidta alla nödvändiga förberedelser beträffande organisatoriska, praktiska och ekonomiska aspekter vad gällde en allomfattande lösning av den judiska frågan inom den tyska inflytandesfären i Europa. Här hade Eichmann och Hagen ett möte med Franz Reichert, korrespondent för Deutsches Nachrichtenbüro, och Feivel Polkes, en palestinsk jude, som var en av Reicherts informatörer. In January 1933, deep in the global economic depression, still psychologically wounded from the devastating defeat in the Great War, Germany arose as a military power to challenge the world and again thrust itself into another global war. More than 67 years after the fall of the Third Reich, the children, grandchildren and great-grandchildren of the people who engineered the Holocaust walk among us -- some live in obscurity, some changed their surnames to avoid shame and notoriety, others renounced their parents’ ideology, and some remained loyal to Nazism, while still others have attempted to live ordinary lives. The journalists are my psychologists. Cesarani menar att Eichmann under rättegången maskerade denna fanatism och sökte framställa sig som en slätstruken byråkrat. You cannot escape from yourself, from the past.". Jag körde efter lastbilen med en av soldaterna som kände till vägen, och där [skog nära Chelmno i Polen] såg jag de mest skrämmande saker jag sett i hela mitt liv. Fadern skötte bokföringen i ett lokalt elföretag i Solingen. Enligt denne avslöjade Eichmann en påtaglig avsky för sig själv; han ansåg sig inte vara värd att någon skulle vilja frälsa honom. År 1944 organiserade han massdeportationen av omkring 440 000 ungerska judar till Auschwitz-Birkenau och andra förintelseläger. – Förhör med Adolf Eichmann, Camp Iyar, Israel, den 30 maj 1960. Servatius menade därför att Eichmann inte ensam kunde ställas till svars för de förbrytelser som Tredje riket hade begått. [27] Under 1950-talet ägnade sig en rad personer åt att försöka spåra Eichmann och andra nazister; bland andra Simon Wiesenthal som under 1950-talets andra hälft fick reda på att Eichmann fortfarande var i livet och bodde i San Fernando, en förstad till Buenos Aires. Eichmann fördes till "Camp Iyar", kodnamnet för en polisstation i norra Israel som hade iordningställts för att hysa honom i avvaktan på rättegång. I loved her, and she loved my father. I närheten av Ulm greps de av amerikanska trupper och fördes till ett krigsfångeläger i Weiden in der Oberpfalz. Han fick senare kännedom om att chefen för Reichssicherheitshauptamt, Ernst Kaltenbrunner, befann sig i Altaussee i Österrike och bestämde sig för att söka upp honom. [22] Detta skedde i samarbete med de uttalat antisemitiska politikerna László Baky och László Endre, statssekreterare under inrikesminister Andor Jaross. That is why I am not afraid to confront the truth. The U-boat War in World War Two (Kriegsmarine, 1939-1945) and World War One (Kaiserliche Marine, 1914-1918) and the Allied efforts to counter the threat. Han ändrade då identitet från Obergefreiter Bart till Oberscharführer Bart, men då han förstod att officerare slapp tvångsarbete sade han sig istället vara Untersturmführer, den lägsta officersgraden. Reinhard Heydrich, chef för SiPo och SD, imponerades av Eichmanns kunskap och efterforskningar och förordade hans befordran till den lägsta officersgraden, Untersturmführer. Jag är ett offer för en felaktig bedömning.”[42] Den tysk-judiska författaren Hannah Arendt, som var närvarande vid rättegången, framställde Eichmann som tämligen intetsägande, "skrämmande normal", samt likgiltig inför de brott han beskylldes för. Eichmann vidhöll inför domstolen att han endast hade utfört order och varit helt bunden vid den ed han hade avlagt till Führern. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. Eighty years ago, an obscure, former lance corporal in the Bavarian army named Adolf Hitler was appointed chancellor of Germany, beginning one of the bloodiest periods of human history. Eichmann insåg att det var fruktlöst att neka till att ha tillhört SS då alla medlemmar hade sin blodgrupp tatuerad på vänster arm. Vi kommer snart att mötas igen, det är alla människors öde. Online Dictionaries: Definition of Options|Tips Options|Tips I början av januari 1946 vittnade Dieter Wisliceny inför domstolen och gav information om Eichmann. Nazis Verboten: Germany Aims To Ban Nationalist Party, Italian Newspaper Plays The Nazi Card Against German Chancellor, Kremlin Says Not Moving Towards War With Ukraine, 'Lessons To Be Learned' Over UK Lobbying Row: Ex-PM Cameron, St. Vincent's Volcanic Activity Expected To Continue, China Hits Alibaba With Record $2.78bn Fine For Market Abuses, Iran Atomic Agency Says Nuclear Facility Hit By Act Of 'Terrorism', Adventures In Transformative Venture Capitalism, The Power Of Knowledge — And The Leaders Who Spread It, The Invisible Hand Up: Windfall Profits Await Companies Who Employ The ‘Unemployable’. Efter Tysklands inmarsch i Ungern den 19 mars 1944 organiserade Eichmann från den 15 maj till den 8 juli deportationen av omkring 440 000[6] ungerska judar till Auschwitz-Birkenau. Man bara slängde ner dem. [12] De båda SD-männen anlände sjövägen till Haifa, men fick endast gå iland i 24 timmar och reste därpå vidare till Alexandria och sedan till Kairo. I remember always going bright red when people mentioned Nazis and SS men.". [18] Avdelning IV:B4 fick ansvaret för den judiska frågan i alla länder som hade ockuperats av Nazityskland och Eichmanns makt ökade således från mitten av 1941. I don't agree with the death penalty, but I can see why they did it at the time.". La pareja tuvo cuatro hijos: Klaus (nacido en 1936 en Berlín), Horst Adolf (nacido en 1940 en Viena), Dieter Helmut (nacido en 1942 en Praga) y Ricardo Francisco (nacido en 1955 en Buenos Aires). Servatius lämnade inom kort in ett överklagande å sin klients vägnar där han ifrågasatte domstolens opartiskhet och menade att den hade behörighet att döma i fallet Eichmann. [44] Som organisatör av förintelsen i Ungern ska Eichmann ha drivits av en fanatisk strävan att helt och hållet utplåna de ungerska judarna. Ricardo commented that he was caught between vastly different camps -- neo-Nazis seek to embrace him, while some Jews and Israelis connect him to the horrors of the Holocaust. Eichmann studerade hur sionismen var organiserad i Europa och tog lektioner i hebreiska och jiddisch[10] och blev med tiden expert på judefrågor. [25], Eichmann anlände år 1950 till Argentina med ett falskt pass utfärdat av Internationella Rödakorskommittén i Genève där han antagit det falska namnet "Ricardo Klement". Av dessa mördades 90 procent i gaskamrarna medan de övriga utnyttjades som slavarbetare. Jag såg, jag kan fortfarande se framför mig hur en civilist drog ut tänder med en tång, och då åkte jag hem. Inom kort nåddes de dock av en order från Himmler som innebar att de inte fick beskjuta amerikanska eller brittiska trupper.[24]. De reste under täckmantel; Eichmann som journalist och Hagen som student. Otto Adolf Eichmann (* 19. Han hade fyra syskon: Emil, Helmuth, Irmgard och Otto. Heydrich hade ursprungligen kallat till en konferens i Wannsee i Berlin den 9 december 1941, men den fick senareläggas på grund av den japanska flottans attack mot Pearl Harbor och USA:s inträde i kriget. [13] Eichmann och Hagen förkastade dock detta förslag med hänvisning till emigrationens enorma kostnader och att upprättandet av en oberoende judisk stat i Palestina på intet sätt låg i Tysklands intresse.[14]. Hitler uttryckte sitt höga missnöje och skickade ytterligare två pansarenheter till Budapest. I januari 1942 var Eichmann protokollförare vid Wannseekonferensen där det beslutades om hur Förintelsen i Europa byråkratiskt skulle samordnas och praktiskt implementeras. But many of his top lieutenants did. Eichmann flydde från Budapest i slutet av december 1944 då Röda armén stod i begrepp att inta staden. I am furious about the horrors of the Holocaust,” he said. Sylvia Hermann fick sedan i uppdrag att besöka familjen Eichmanns bostad på Chacabucogatan i norra delen av Buenos Aires. By 1945, Hitler and his dream of global conquest were dead, along with untold millions of others. Check out this biography to know more about his life and little-known facts about him. Jag hälsar min hustru, min familj och mina vänner. Han valde även ett annat namn, Otto Eckmann, ett efternamn som liknade hans riktiga ifall någon bekant skulle känna igen honom och ropa "Eichmann". Senare samma år tjänstgjorde han som Scharführer i koncentrationslägret Dachau. Polkes föreslog att Tyskland skulle låta 50 000 judar om året emigrera till Palestina. Adolf Otto Eichmann, född 19 mars 1906 i Solingen, död 1 juni 1962 i Ramle i Israel, var en tysk SS-officer.Eichmann, som uppnådde tjänstegraden Obersturmbannführer (motsvarande överstelöjtnant inom armén) år 1941, var chef för Amt IV:B4 inom Reichssicherheitshauptamt, Nazitysklands säkerhetsministerium. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. I had and have nothing to hide. [50], Skuggor runt Wallenberg: uppdrag i Ungern 1943–1945, The Politics of Genocide: the Holocaust in Hungary, The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 - March 1942, Selling the Holocaust: from Auschwitz to Schindler: How History is Bought, Packaged, and Sold, Jagad: hur en av världskrigets största krigsförbrytare fångades, Mannen i dödscellen: fjorton samtal om Gud med Adolf Eichmann, Förhören med Eichmann: utskrifter från den israeliska polisens bandupptagningar, Jakten på ondskan: de nazistiska krigsförbrytarnas försök att undkomma rättvisan, Eichmann before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer, den internationella militärtribunalen i Nürnberg, https://www.webcitation.org/63RZV2tCO?url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/6700861.stm, ”Mossad files on hunt for Nazi criminals must be opened”, https://www.webcitation.org/63RZc6XsX?url=http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/mossad-files-on-hunt-for-nazi-criminals-must-be-opened-1.359063, ”The Trial of Adolf Eichmann: Session 79”, https://www.webcitation.org/69SEHmThm?url=http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-079-01.html, https://www.webcitation.org/6AFqiYzU4?url=http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/, https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Eichmann&oldid=49093127, SS-officerare som blivit avrättade för brott mot mänskligheten, Personer som blivit avrättade genom hängning, Personer dömda för krigsbrott i andra världskriget, Mottagare av Krigsförtjänstkorset av första klassen, Wikipediaartiklar med identifierare från VIAF, Wikipediaartiklar med identifierare från LCCN, Wikipediaartiklar med identifierare från ISNI, Wikipediaartiklar med identifierare från GND, Wikipediaartiklar med identifierare från LIBRIS, Wikipediaartiklar med identifierare från BNF, Wikipediaartiklar med identifierare från BIBSYS, Wikipediaartiklar med identifierare från NLA, Wikipediaartiklar med identifierare från BNE, Wikipediaartiklar med identifierare från CANTIC, Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.